Choď na obsah Choď na menu
 


Projekty

Vďaka podpore mestskej časti Bratislava - Rača sme získali grant v sume 800 eur na vybudovanie exterierového lego centra pre deti:) 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ďakujeme

 

Vďaka finančnej podpore v sume 1000 eur od Hlavného mesta Slovenskej republiky - Bratislava.sk sme deťom na školský dvor zakúpili balančnú atrakciu na rozvoj pohybových zručností. 

V mene detičiek veľké ĎAKUJEME! 

 

bratislava_logo-n00fgzezy9ghye1yzafo7ognwni33e8a680wmpgftk.jpg

 

 

Obrovské ĎAKUJEME Nadácii Volkswagen, že opäť podporila našu materskú školu sumou 1000 eur a detičky sa môžu  tešiť z nového hmloviska:)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadacia volkswagen

 

 

 

 

 

Opäť ďakujeme za podporu v zamestnaneckom grante pani Kunicovej z triedy Včielok. Získali sme 1000 eur a aj vďaka tejto pomoci sa nám podarí počas letných prázdnin zrealizovať dopravné ihrisko pre detičky:)

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme pani Kirnerovej z triedy Mravčekov za podporu nášho ďalšieho projektu, z ktorého sa nám podarilo pre škôlku získať 810 eur!!! Veľmi sa z toho tešíme:) 

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia volkswagen

Ďalší úspech našej Materskej školy:) Tentokrát bol podporený náš projekt, taktiež zo zamestnaneckého grantu s pomocou pani Magdalény Fekete Torres z triedy Lienočiek:) ĎAKUJEME!!!

Pre škôlku sa nám podarilo získať 1000 eur:) 

Veľmi sa tešíme!!!

 

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo ZSE

Naša materská škola bola úspešná v ďalšom projekte. Tentokrát sme sa zapojili do výzvy o získanie zamestnaneckého grantu s podporou pána Kirnera z triedy Mravčekov.

S názvom projektu Bezpečne s kamarátom Semafórikom sme získali 600 eur, ktoré chceme použiť na dopravné ihrisko. Veríme, že budeme úspešní aj v ďalších projektoch, ktoré sme vypracovali a dopravné ihrisko pre naše detičky sa stane skutočnosťou:) 

 

Milí rodičia,

 

 

naša škôlka je zapojená do projektu Dobrá vec pre školy. Ak radi nakupujete čokoľvek cez internet, môžete našej MŠ prostredníctvom tohto projektu pomôcť získať finančné prostriedky. Získané peniaze pôjdu na účet rodičovského združenia a budú použité napr. na  zakúpenie didaktických pomôcok či zabezpečenie pestrejšieho programu pre naše detičky.

Viac info na www.percentapreskolu.sk

 

Ďakujeme za podporu J

love.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Projekt z BSK - Krásna škôlka, nielen na hranie

 

Počas letných prázdnin sa nám prostredníctvom projetku s názvom Naša škôlka,  nielen na hranie, ktorý vypísala BSK podarilo vysúťažiť 3500 eur, ktoré boli použité na opravu záhradného domčeka, oplotenia a altánku.

 

V mene všetkých detičiek, rodičov a kolektívu MŠ Plickova veľmi pekne ďakujeme:))

 

Foto viď Fotoalbum Naša škôlka