Choď na obsah Choď na menu
 


MŠ Aktuálne

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zápis do materskej školy

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021 si rodičia môžu vyzdvihnúť osobne priamo v materskej škole v pracovných dňoch od 06:30 hod – do 17,00 hod. alebo na www.msplickova.sk

Termín odovzdávania žiadostí je od:

04. mája - 06. mája 202

 

Podmienky prijatia detí do materskej školy: § 3 vyhl. č.306/08 Z.z., vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 308/2009 Z.z.

1. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

2. Ak materskú školu navštevuje súrodenec prihláseného dieťaťa

3. Deti, ktoré dovŕšili tri roky, v prípade voľného miesta všetky ostatné deti