Choď na obsah Choď na menu
 


MŠ Aktuálne

Milí rodičia,

Na základe odporúčaných opatrení, z organizačných dôvodov a podmienok školy od 15.6.2020 v našej materskej škole otvoríme 3 triedy s celkovým počtom 66 detí. Nastúpiť môžu deti zákonných zástupcov, ktorí vyjadrili záujem v predbežnom záujme a budú oslovení vedením školy. Pri nástupe musia zákonní zástupcovia  doložiť záväznú prihlášku a vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (v tlačivách na stiahnutie).

 

Prevádzka materskej školy je od 06,30 – 16,00

 

 • Deti prichádzajú od 6,30 do 8,00 v sprievode jedného zákonného zástupcu. Do priestorov MŠ vstupujú po vyzvaní s použitím rúška. Dieťa si treba prísť do MŠ vyzdvihnúť v čase od 15,00 najneskôr 15,50, aby sa o 16,00, mohla zatvoriť budova a vykonať povinná dezinfekcia.​
 • Po uzamknutí budovy 8,00 už nebude možné prevziať dieťa do MŠ.
 • Zamestnanec pri vstupe náhodne zmeria teplotu vstupujúcemu (rodič, dieťa). Pri nameraní zvýšenej teploty 37,1°C nebudú zákonný zástupca a dieťa vpustení do budovy. Zamestnanec MŠ dohliadne na dezinfekciu rúk a použitie rúška dospelej osoby. Presmeruje rodičov do šatne.
 • Pri prvom nástupe 15.6.2020 zákonný zástupca odovzdá podpísanú záväznú prihlášku a vyhlásenie (v prílohe). Vyhlásenie musí nanovo vypísať a odovzdať vždy po absencii troch pracovných dní a viac.
 • Zákonný zástupca dohliadne na rýchle prezlečenie a odovzdanie dieťaťa.
 • Deti si nemôžu nosiť žiadne hračky, predmety, jedlo, nápoje do škôlky. Prinesené veci rodič musí hneď odniesť – nemôžu ostať v skrinke.
 • Dieťa musí mať v skrinke náhradné oblečenie.
 • Používať sa do odvolania budú len papierové servítky. Deti budeme viesť k častému a poriadnemu umývaniu rúk.
 • Deti budú v triedach bez rúšok. Učiteľka si môže vybrať, či bude tiež bez rúška, alebo bude používať rúško alebo štít.
 • V prípade pekného počasia sa budú aktivity realizovať vonku.
 • Počet detí na triedach bude zvýšený po 22.
 • Deti v triedach sa môžu spájať.
 • Neprítomnosť dieťaťa s udaním dôvodu sú rodičia povinní nahlásiť do 8,00, inak budú nahlásené na stravu a platiť ju.
 • Deti môžu vyzdvihnúť aj splnomocnené osoby (súrodenci nad 10rokov).
 • Pri opätovnom nástupe do MŠ po prekonaní choroby s respiračnými príznakmi, zákonný zástupca sa preukáže čestným vyhlásením, že dieťa je zdravé.

 

PREVENTÍVNE OPATRENIA

 

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19 vydal hlavný hygienik Úradu verejného zdravotníctva tieto rozhodnutia - verejné vyhlášky:

 

 

Rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania (aktualizované 29. 5. 2020)  

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-obnoveni-skolskeho-vyucovania-aktualizovane-29-5-2020/

 

Rozhodnutie starostu k otváraniu škôl a materských škôl

SKonica Min20052713020.pdf

 

Dôležitý oznam!

Materská škola Plickova 16, Bratislava bude 

otvorená od štvrtka 04.06.2020

do piatka 14.08.2020