Choď na obsah Choď na menu
 


MŠ Aktuálne

 

 

 

 

 

PREVENTÍVNE OPATRENIA

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19 vydal hlavný hygienik Úradu verejného zdravotníctva tieto dve rozhodnutia - verejné vyhlášky:

usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

Verejná-vyhláška_rozhodnutie_izolácia-v-domácom-prostredí.pdf

Verejná-vyhláška_rozhodnutie_zákaz-hromadných-podujatí.pdf

 

Dôležitý oznam!

Materská škola Plickova 16, Bratislava bude 

zatvorená od utorka 10.03.2020

do ODVOLANIA.

Rozhodnutie ministra školstva.pdf

 

 

 

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zápis do materskej školy

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021 si rodičia môžu vyzdvihnúť osobne priamo v materskej škole v pracovných dňoch od 06:30 hod – do 17,00 hod. alebo na www.msplickova.sk

Termín odovzdávania žiadostí je od:

04. mája - 06. mája 202

 

Podmienky prijatia detí do materskej školy: § 3 vyhl. č.306/08 Z.z., vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 308/2009 Z.z.

1. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

2. Ak materskú školu navštevuje súrodenec prihláseného dieťaťa

3. Deti, ktoré dovŕšili tri roky, v prípade voľného miesta všetky ostatné deti